Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018
Αρχική Σελίδα-Δελτία Τύπου-Συμμετοχή του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δ» στο Νέο πρότυπο για το διαδίκτυο POWDER
English Version
 
"Συμμετοχή του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δ» στο Νέο πρότυπο για το διαδίκτυο POWDER"
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2009
 

Συμμετοχή του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
του ΕΚΕΦΕ «Δ» στο
Νέο πρότυπο για το διαδίκτυο POWDER

 

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» [1], μέλος της διεθνούς κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό, World Wide Web Consortium (W3C), συμμετείχε στους ιδρυτικούς φορείς της ομάδας εργασίας που ανέπτυξε το πρωτόκολο POWDER (Protocol for Web Description Resources) [2], το οποίο από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 αποτελεί νέο πρότυπο για το διαδίκτυο.

Το POWDER ορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να περιγραφεί ένα σύνολο διαδικτυακών πηγών (π.χ. ιστοσελίδες, έγγραφα, εικόνες, πολυμεσικό περιεχόμενο) χρησιμοποιώντας μεταδεδομένα τα οποία μπορούν να αναγνώσουν και επεξεργαστούν ηλεκτρονικές συσκευές, όπως υπολογιστές ή κινητά τηλέφωνα. Το νέο πρότυπο είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ασφαλέστερη και αποδοτικότερη χρησιμοποίηση του διαδικτύου, καθώς επιτρέπει την επισύναψη και αυτόματη επεξεργασία πληροφορίας που ορίζει την καταλληλότητα του περιεχομένου και την ακριβή θεματολογία του. Το POWDER δημιουργεί τις βάσεις για την οικοδόμηση ενός «διαδικτύου εμπιστοσύνης» (Web of Trust), όπου ο χρήστης λαμβάνει το επιθυμητό γι’αυτόν περιεχόμενο ενώ αποφεύγει την περιττή ή επικίνδυνη πληροφορία.

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» συνετέλεσε καθοριστικά στον ορισμό και την εξέλιξη του POWDER, όπως και στην ανάπτυξη εργαλείων λογισμικού που αποδεικνύουν τη λειτουργικότητα και τις δυνατότητες του προτύπου. «Μελετήσαμε και εξακολουθούμε να μελετούμε τις εφαρμογές του POWDER» λέει ο Δρ. Βαγγέλης Καρκαλέτσης, Διευθυντής Έρευνας «στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών έργων έρευνας & ανάπτυξης για θέματα χαρακτηρισμού περιεχομένου στο διαδίκτυο, Quatro Plus [3] και MedIEQ [4] τα οποία συντονίζει το Ινστιτούτο».

[1] http://www.iit.demokritos.gr/
[2] http://www.w3.org/2007/powder/
[3] http://www.quatro-project.org/
[4] http://www.medieq.org/
 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Νέων Υλικών και Μικροηλεκτρονικής.Οι δραστηριότητες αυτές υλοποιούνται στα ακόλουθα οκτώ Ινστιτούτα: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, καθώς και τη Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών.
 
Για περισσότερες πληροφορίες:

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ζωή Φλωράτου, τηλ. 210 - 650 3002
florzo1@central.demokritos.gr
Πατριάρχου Γρηγρορίου & Νεαπόλεως
Αγ. Παρασκευή
 
Ημερομηνία Καταχώρησης: 17/9/2009
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
153 10 - Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Θ 60228 Τηλεφωνικό Κέντρο 210 - 650 3000
Σχεδιασμός-Υλοποίηση Net Media Lab Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Αθήνα 2004