Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018
Αρχική Σελίδα-Δελτία Τύπου-Ένα σημαντικό έργο για τα Α.Μ.Ε.Α ολοκληρώνεται
English Version
 
"Ένα σημαντικό έργο για τα Α.Μ.Ε.Α ολοκληρώνεται"
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2009
 

ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΑ Α.Μ.Ε.Α. ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

 

Το έργο SYNERGIA "Innovation Transfer Synergia, for the Distance and Lifelong Training of the Deaf People via ICT Based Strategies, in e-Business and New Economy" είναι ένα έργο που υλοποιείται από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (http://imm.demokritos.gr/synergia και http://moodle.imm.demokritos.gr/synergia/). Το εν λόγω έργο είναι έργο Leonardo da Vinci  και αποτελεί μεταφορά τεχνογνωσίας σε νέους εταίρους των υποδομών και γνώσεων που αναπτύχθηκαν στο έργο DELFE "Distance and Life Long Training for the Deaf people in the E-Commerce and New Technologies Sector via e-Learning Tools". Επιστημονικός υπεύθυνος και των δυο προαναφερθέντων έργων ήταν ο Δρ. Αθανάσιος Δρίγκας.
 
Το έργο DELFE μέσω του άρθρου των Δρ. Αθανάσιου Δρίγκα, Ιωάννη Βρέτταρου και Δημήτρη Κουρεμένου με τίτλο "E-learning Environment for Deaf people in the E-Commerce and New Technologies Sector" έχει πάρει μια πολύ σημαντική διάκριση γιατί έχει συμπεριληφθεί ως Best Practice στις εκπαιδευτικές διαδικασίες που πρέπει να υιοθετηθούν στην εκπαίδευση των ΑΜΕΑ σε έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Αναπηριών των ΗΠΑ, την 1η Οκτωβρίου 2007 προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο τίτλος της έκθεσης προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ ήταν «Empowerment for Americans with Disabilities: Breaking Barriers to Careers and Full Employment». 

Στόχος του έργου SYNERGIA είναι η προώθηση της Γνώσης του Ίντερνετ και του ηλεκτρονικού εμπορίου, στις κοινότητες των κωφών, μέσω της εξ' αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης ώστε οι κοινότητες των κωφών να δραστηριοποιηθούν μέσω της νέας τεχνολογίας στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της νέας οικονομίας.

Χώρες που συμμετέχουν εκτός από την Ελλάδα είναι η Αγγλία, η Κύπρος και η Ιταλία.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στα πλαίσια της διάχυσης της γνώσης του έργου σε ευρύτερες επιστημονικές κοινότητες και ενδιαφερόμενους για την εκπαίδευση των ΑΜΕΑ. 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr
Ημερομηνία Καταχώρησης: 10/11/2009
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
153 10 - Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Θ 60228 Τηλεφωνικό Κέντρο 210 - 650 3000
Σχεδιασμός-Υλοποίηση Net Media Lab Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Αθήνα 2004