Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018
Αρχική Σελίδα-Δελτία Τύπου-2ο Επιστημονικό Εργαστήριο στην «Επιστήμη Υλικών για Παραγωγή Ενέργειας από Σύντηξη», ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Αθήνα, 13-15 Ιανουαρίου 2010
English Version
 
"2ο Επιστημονικό Εργαστήριο στην «Επιστήμη Υλικών για Παραγωγή Ενέργειας από Σύντηξη», ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Αθήνα, 13-15 Ιανουαρίου 2010"
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2009
 

2ο Επιστημονικό Εργαστήριο στην
«Επιστήμη Υλικών για Παραγωγή Ενέργειας από Σύντηξη»
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Αθήνα, 13-15 Ιανουαρίου 2010

 

Στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» πραγματοποιείται το 2ο Επιστημονικό Εργαστήριο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Επιστήμη Υλικών για Παραγωγή Ενέργειας από Σύντηξη» (FEMaS-CA) στις 13 έως 15 Ιανουαρίου 2010. Στη συνάντηση συμμετέχουν εβδομήντα κορυφαίοι Ερευνητές στον τομέα της Επιστήμης των Υλικών για παραγωγή ενέργειας από σύντηξη, από εικοσιεπτά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα και από 17 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Σκοπός της συνάντησης είναι  να συζητηθούν τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των συνεργασιών και να οριστούν περαιτέρω δραστηριότητες επιστημονικής συνεργασίας σε υλικά σύντηξης για το δεύτερο έτος του προγράμματος.
 
Η παραγωγή ενέργειας από σύντηξη είναι εγγενώς ασφαλής και προσφέρει ζωτικά πλεονεκτήματα, όπως μηδενικές εκπομπές άνθρακα, μηδενική ατμοσφαιρική ρύπανση και απεριόριστη καύσιμη ύλη. Το ITER είναι ένα μεγάλης κλίμακας διεθνές επιστημονικό πείραμα που αποσκοπεί στο να αποδειχθεί ότι είναι εφικτή η παραγωγή ενέργειας μέσω σύντηξης. Η ανάπτυξη της ενέργειας από σύντηξη βρίσκεται σε ένα στάδιο στο οποίο οι αντοχές των υλικών υπαγορεύουν την περαιτέρω πρόοδο και την κλίμακα χρόνου που αυτή θα είναι εφικτή.

Ο κυρίαρχος σκοπός του Προγράμματος «Επιστήμη Υλικών για Παραγωγή Ενέργειας από Σύντηξη»  είναι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος έρευνας στο οποίο η επιστήμη υλικών σύντηξης για την πραγματοποίηση παραγωγής ενέργειας από σύντηξη μπορεί να διεξαχθεί με τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Προς την προώθηση του παραπάνω σκοπού, οι στόχοι του προγράμματος είναι:

- Χρήση προηγμένων μεθόδων χαρακτηρισμού υλικών διαθέσιμων σε  Εγκαταστάσεις Μεγάλης Κλίμακας, όπως Σύγχροτρα και Πηγές Νετρονίων, διατάξεις ακτινοβόλησης, κέντρα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας τελευταίας τεχνολογίας και προηγμένα κέντρα μηχανικών δοκιμών.

- Ανάπτυξη ενός ισχυρού Ευρωπαϊκού δικτύου που θα περιλαμβάνει Ινστιτούτα και Διατάξεις Μεγάλης Κλίμακας εκτός του παρόντος Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σύντηξης.

- Ανάπτυξη πολυμερών δραστηριοτήτων συνεργασίας.

- Συμβολή στη δημιουργία μιας μακροχρόνιας και αποτελεσματικής Ευρωπαϊκής δομής για τα υλικά σύντηξης και  την ανάπτυξή τους σε στενή συνεργασία με την  European Fusion Development Agreement (EFDA).

To Πρόγραμμα συντονίζεται από το Max-Planck-Institut fur Plasma Physik (IPP) στο Garching της Γερμανίας. Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» συντονίζει ένα από τα πέντε υποπρόγραμματα με τίτλο «Μέθοδοι βασιζόμενες σε νετρόνια» συμμετέχει ενεργά και σε άλλα.

Με τη στήριξή της στο Πρόγραμμα αυτό η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δείχνει σαφώς τη δέσμευσή της στην αναζήτηση νέων ενεργειακών πηγών προκειμένου να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον για την Ανθρωπότητα.

Το πρόγραμμα FEMaS-CA ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2008 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σύντηξης και θα διαρκέσει τρία χρόνια έχοντας έναν προϋπολογισμό 3,25 Μ ευρώ με 65% κοινοτική συμμετοχή.

Δείτε το πρόγραμμα του 2ου Επιστημονικού Εργαστηρίου

Επικοινωνία:

Δρ Κωνσταντίνα Μεργιά
Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
15310 Αγία Παρασκευή, Αθήνα
τηλ: +30-210-6503706
fax: +30-210-6533431
e-mail: kmergia@ipta.demokritos.gr

web: http://www.demokritos.gr 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr
 
Ημερομηνία Καταχώρησης: 16/12/2009
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
153 10 - Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Θ 60228 Τηλεφωνικό Κέντρο 210 - 650 3000
Σχεδιασμός-Υλοποίηση Net Media Lab Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Αθήνα 2004