Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018
Αρχική Σελίδα-Δελτία Τύπου-ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΑ Α.Μ.Ε.Α. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
English Version
 
"ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΑ Α.Μ.Ε.Α. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ"
<
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 08 Δεκεμβρίου 2009
 

ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΑ Α.Μ.Ε.Α. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

Το έργο ENFORA ("Innovation Transfer of DEDALOS Project, for Teaching English as a Second Language to Deaf People, whose first language is the Sign Language, via e-learning tools") είναι ένα έργο Leonardo da Vinci που υλοποιείται από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» και συγκεκριμένα από το εργαστήριο Net Media Lab του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (http://imm.demokritos.gr/enfora και http://143.233.16.204/).
 
Το έργο ENFORA αποτελεί μεταφορά τεχνογνωσίας σε νέους εταίρους και χώρες (Ελλάδα,  Ιταλία, Ρουμανία και Σουηδία) των υποδομών και γνώσεων που αναπτύχθηκαν στο έργο DEDALOS "Teaching English as a second language to Deaf people, whose first language is the Sign Language, via e-Learning tools" (http://imm.demokritos.gr/dedalos/) το οποίο διακρίθηκε και βραβεύτηκε το 2006 επί Φινλανδικής Προεδρίας της ΕΕ ως Best Practice.  Επιστημονικός υπεύθυνος και των δυο προαναφερθέντων έργων είναι ο Δρ. Αθανάσιος Δρίγκας.

Στόχος του έργου ENFORA είναι η παροχή εξ' αποστάσεως μάθησης που θα βασίζεται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε κωφούς μαθητές και το πώς να χρησιμοποιούν το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης ως ένα μέσο για τη γλωσσική εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας ως δεύτερη γλώσσα.

Στην παρούσα φάση το έργο βρίσκεται στα μέσα της υλοποίησης τόσο χρονικά όσο και ποσοτικά και το 2010 θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες κατάρτισης σε ειδικές κοινότητες Α.Μ.Ε.Α. ακοής.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στα πλαίσια της διάχυσης της γνώσης του έργου ENFORA σε ευρύτερες επιστημονικές κοινότητες και ενδιαφερόμενους για την εκπαίδευση των ΑΜΕΑ.

 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον - Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πολυκλαδικότητα του συντονίζεται από τα οκτώ Ινστιτούτα του: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
Τηλ. 210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr
 
Ημερομηνία Καταχώρησης: 8/12/2009
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
153 10 - Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Θ 60228 Τηλεφωνικό Κέντρο 210 - 650 3000
Σχεδιασμός-Υλοποίηση Net Media Lab Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Αθήνα 2004