Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018
Αρχική Σελίδα-Δελτία Τύπου-Θερινό Σχολείο 2006 Ομιλίες ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Πέμπτη 14/7/06
English Version
 
"Θερινό Σχολείο 2006 Ομιλίες ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Πέμπτη 14/7/06"
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006
 
Θερινό Σχολείο 2006 Ομιλίες
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Πέμπτη 14/7/06
 
Κατά την πέμπτη μέρα του Θερινού Σχολείου, η εναρκτήρια ομιλία πραγματοποιήθηκε από τον Καθ. Γ. Πασιαρδή, προσκεκλημένο ομιλητή από το Univ. de Poitiers (France), με θέμα "Η Χημεία της Φύσης". Κατά την ομιλία του, ο κος Πασιαρδής ανάλυσε τον τρόπο με το οποίο η Φύση είναι ικανή να δημιουργήσει την ποικιλότητα της ζωής μέσα από ένα περιορισμένο αριθμό βασικών αρχών και πρωταρχικών υλικών, ενώ παράλληλα έδειξε πώς τα φαινομενικά πολύπλοκα φαινόμενα της Φύσης μπορούν να περιγραφούν λογικά με τη Χημεία και την απλή ορολογία της.

Στη συνέχεια ακολούθησε η ομιλία του Καθ. Γ. Αποστολάκη, προσκεκλημένου ομιλητή από το ΜΙΤ (USA) με θέμα "Εφαρμογή της Θεωρίας Λήψης Αποφάσεων και Εκτίμησης Επικινδυνότητας στην Ιεράρχηση της Τρωτότητας Κρισίμων Υποδομών". Ο κος Αποστολάκης αναφέρθηκε στη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται προκειμένου να αξιολογηθούν και να ιεραρχηθούν όλες οι παράμετροι που σχετίζονται με την προστασία των κρίσιμων υποδομών από ατυχήματα ή/και δολιοφθορές, προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός προστασίας προς όφελος του πολίτη.

Η τρίτη και τελευταία ομιλία του Γενικού κύκλου δόθηκε από το Δρ. Λ. Λεοντιάδη, υπεύθυνο του Eργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών (ΕΦΑΜΑΔ) του ΕΚΕΦΕ "Δ", με τίτλο "Προσδιορισμός συγκεντρώσεων διοξινών σε τρόφιμα, ζωοτροφές και βιολογικά δείγματα. Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές στην Ελλάδα". Ο κος Λεοντιάδης παρουσιάσε τις δραστηριότητες του εργαστηρίου, το οποίο αποτελεί μια νέα μονάδα υψηλής τεχνολογίας που λειτουργεί από το 2002 στο ΕΚΕΦΕ "Δ", στην υπηρεσία της υγείας και της προστασίας του καταναλωτή.
 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Νέων Υλικών και Μικροηλεκτρονικής.Οι δραστηριότητες αυτές υλοποιούνται στα ακόλουθα οκτώ Ινστιτούτα: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, καθώς και τη Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών.
 
Για περισσότερες πληροφορίες:

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ζωή Φλωράτου, τηλ. 210- 650 3002
florzo1@central.demokritos.gr
 
Ημερομηνία Καταχώρησης: 17/7/2006
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
153 10 - Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Θ 60228 Τηλεφωνικό Κέντρο 210 - 650 3000
Σχεδιασμός-Υλοποίηση Net Media Lab Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Αθήνα 2004