Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018
Αρχική Σελίδα-Δελτία Τύπου-Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο BOEMIE Συντονιστής Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ «Δ»
English Version
 
"Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο BOEMIE Συντονιστής Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ «Δ»"
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2006
 
Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο BOEMIE
Συντονιστής Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ «Δ»
Η πρώτη Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα,
Στο Podebrady, Πράγα , 6 Οκτωβρίου 2006

 
Ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα τεχνολογίας αιχμής για την απόκτηση γνώσης από πολυμεσικό περιεχόμενο στο Διαδικτύου.
 
Αθήνα/Βρυξέλες/'Aμστερνταμ/Ρώμη/Βερολίνο, 6 Οκτωβρίου 2006

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» συντονίζει το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο ΒΟΕΜΙΕ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα με προϋπολογισμό 5 εκατομμύρια ευρώ και υλοποιείται από κοινοπραξία Ευρωπαϊκών φορέων. Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2006 η πρώτη διεθνής επιστημονική ημερίδα στο Podebrady, στην Πράγα.

Το έργο, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2006, έχει θέσει ως στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασης σε πολυμεσικό περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, η οποία γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, εξαιτίας της υπερπληροφόρησης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το έργο αναμένεται να παράγει καινοτομική τεχνολογία απόκτησης γνώσης, και ενσωμάτωσης της γνώσης αυτής σε ευφυείς υπηρεσίες πληροφόρησης στο Διαδίκτυο. Μ' αυτό τον τρόπο το έργο συμβάλλει στην επίτευξη της Κοινωνίας της Γνώσης.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από φορείς με διεθνή αναγνώριση στο χώρο της διαχείρισης γνώσης και πληροφορίας από κείμενο, βίντεο, εικόνα και ήχο, από τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία και Ολλανδία.

«Το έργο ΒΟΕΜΙΕ φιλοδοξεί να προτείνει μία ρεαλιστική λύση στο διαχρονικό πρόβλημα της αυτόματης απόκτησης γνώσης από πολυμεσική πληροφορία που διακινείται μέσω του Διαδικτύου και όχι μόνο» ανέφερε ο Δρ. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Διευθυντής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ο οποίος και συντονίζει το έργο BOEMIE.

Το έργο θα χρησιμοποιήσει την υποδομή του στρατηγικού της εταίρου TeleAtlas N.V., ο οποίος ηγείται παγκοσμίως στις τεχνολογίες ψηφιακών χαρτών, και θα εφαρμόσει τη τεχνολογία αυτή για την άντληση πληροφορίας από αθλητικά γεγονότα. Θα καλύψει έναν αριθμό από μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις, και θα επιτρέπει στον χρήστη να εντοπίζει αθλητικά συμβάντα, ανακτώντας σχετικές πληροφορίες από τα πολυμέσα. «Οι χάρτες της TeleAtlas θα χρησιμοποιηθούν ως στοιχείο υποδομής μέσα στο οποίο θα ενταχθεί μία μεγάλη ποικιλία πολυμεσικού περιεχομένου, και η τελική πληροφορία θα είναι προσβάσιμη στο ευρύ κοινό χρησιμοποιώντας ένα φιλικό μενού» λέει ο Jari Reini, Επιστημονικός Υπεύθυνος της TeleAtlas στο Βέλγιο.

«Η δυνατότητα ταξινόμησης και διαχείρισης του πολυμεσικού περιεχομένου είναι το κλειδί για την επιτυχία για κάθε μελλοντική πολυμεσική εφαρμογή, όπως λ.χ. οι μηχανές αναζήτησης. Το BOEMIE είναι το πρώτο έργο το οποίο θα συνδυάζει την πολυμεσική τεχνολογία ταξινόμησης με τεχνολογίες βασισμένες στη γνώση» λέει ο Δρ. Joachim Kohler, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der angewandten Forschung e.V., Γερμανία. Και επισημαίνει: «Το Ινστιτούτο Fraunhofer θα επεκτείνει το εργαλείο ταξινόμησης iFinder που έχει αναπτύξει, προσθέτοντάς του δυνατότητες σημασιολογικής επεξεργασίας προκειμένου να επιτευχθεί ένας έξυπνος και ευέλικτος τρόπος αναζήτησης του πολυμεσικού περιεχομένου».

Συμπερασματικά, το έργο BOEMIE αποτελεί μία μοναδική πρόκληση, η οποία αναμένεται να επεκτείνει τόσο τη βασική όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα στον χώρο της αυτόματης απόκτησης γνώσης από πολυμέσα, παρέχοντας ουσιαστικά και καινοτόμα αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια.
   
Επικονωνία
   
Dr. Constantine D. Spyropoulos
Institute of Informatics and Telecommunications, NCSR "DEMOKRITOS"
Tel: + 30 210 6503196
Fax: + 30 210 6532175
Email: costass@iit.demokritos.gr
Dr. Joachim Kohler
Fraunhofer-Gesellschaft
zur Forderung der angewandten Forschung e. V.
Tel: + 49 2241 14 1900
Fax: + 49 2241 14 2597
Email:joachim.koehler@imk.fraunhofer.de
Prof. Silvana Castano
University of Milano
Tel: + 39 02 50316319
Fax: + 39 02 50316229
Email: castano@dico.unimi.it
Jari Reini
TELE ATLAS N.V.
Tel: +32 9 244 88 80
Fax: +32 9 222 74 12
e-mail: jari.reini@teleatlas.com
Prof. Ralf Moller
Hamburg University of Technology
Tel: + 49 40 42878-3462
Fax: + 49 40 42878-2515
e-mail: r.f.moeller@tu-harburg.de
Dr. Vassilios Tzouvaras
Informatics and Telematics Institute (ITI) of CERTH
Thessaloniki
Tel : +30 2310 464160
Fax: +30 2310 464164
E-mail: tzouvaras@image.ntua.gr
   
Επιπλέον πληροφορίες στο Διαδίκτυο:

http://www.boemie.org/

 
 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Νέων Υλικών και Μικροηλεκτρονικής .Οι δραστηριότητες αυτές υλοποιούνται στα ακόλουθα οκτώ Ινστιτούτα: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, καθώς και τη Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ζ. Φλωράτου
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
210- 650 3002, email : florzo1@central.demokritos.gr
Ημερομηνία Καταχώρησης: 13/10/2006
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
153 10 - Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Θ 60228 Τηλεφωνικό Κέντρο 210 - 650 3000
Σχεδιασμός-Υλοποίηση Net Media Lab Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Αθήνα 2004