Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018
Αρχική Σελίδα-Δελτία Τύπου-Επίσκεψη Αιγυπτιακής Αντιπροσωπείας στο ΕΚΕΦΕ «Δ», 30-6-2006
English Version
 
"Επίσκεψη Αιγυπτιακής Αντιπροσωπείας στο ΕΚΕΦΕ «Δ», 30-6-2006"
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006
 
Επίσκεψη Αιγυπτιακής Αντιπροσωπείας
στο ΕΚΕΦΕ «Δ», 30-6-2006

 
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» επισκέφθηκε Aιγυπτιακή Aντιπροσωπεία αποτελούμενη από τους:

- Prof. Dr. Mohsen Shoukri, President of the Academy of Scientific Research & Technology (ASRT)
- Prof. Dr. Haneiya El Itriby, President of the Agricultural Research Center
- Prof. Dr. Hossam Mohamed Kamel, Vice-president for Graduate Studies & Research, Cairo University
- Prof. Dr. Magdy Tawfik Khalil, Professor, Faculty of Science, Ain Shams University
- Dr. Mohamed Helmi Swellam, Assistant Supervisor, Science & Technology Center, ASRT
- Ms. Merhan Ragab, Program Officer, Science & Technology Center, ASRT.

σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών Συνεργασιών της ΓΓΕΤ, την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2006, στα πλαίσια συγκεκριμένων εργασιών συνεργασίας Ελλάδας - Αιγύτπου.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιελάμβανε συνάντηση με τον Δρ. Δ. Νιάρχο Δ/ντή και Πρόεδρο Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και τον Δρ. Γ. Παπαβασιλείου αντιπρόεδρο, οι οποίοι τους ενημέρωσαν για τις δραστηριότητες του Κέντρου. Στην συνέχεια ακολούθησε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Κέντρου και συγκεκριμένα στα Ινστιτούτα Μικροηλεκτρονικής και Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων.

Η επίσκεψη διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων της Δ/νσης Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Αιγυπτιακής Πρεσβείας.
   
   
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Νέων Υλικών και Μικροηλεκτρονικής.Οι δραστηριότητες αυτές υλοποιούνται στα ακόλουθα οκτώ Ινστιτούτα: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, καθώς και τη Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών.
 
Για περισσότερες πληροφορίες:

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ζωή Φλωράτου, τηλ. 210- 650 3002
florzo1@central.demokritos.gr
 
Ημερομηνία Καταχώρησης: 9/1/2007
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
153 10 - Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Θ 60228 Τηλεφωνικό Κέντρο 210 - 650 3000
Σχεδιασμός-Υλοποίηση Net Media Lab Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Αθήνα 2004