Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018
Αρχική Σελίδα-Δελτία Τύπου-Ημερίδες Ενημέρωσης για την Θεματική Ενότητα «Περιβάλλον» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα της ΕΕ
English Version
 
"Ημερίδες Ενημέρωσης για την Θεματική Ενότητα «Περιβάλλον» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα της ΕΕ"
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2007
 
Ημερίδες Ενημέρωσης για την Θεματική Ενότητα «Περιβάλλον» του
7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα της ΕΕ
Θεσσαλονίκη,12 Φεβρουαρίου 2007
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2007
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

 
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος» στα πλαίσια της ανάληψης του ρόλου του Εθνικού Σημείου Επαφής του Προγράμματος «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργάνωσε με επιτυχία δύο ημερίδες πληροφόρησης και ενημέρωσης για την Θεματική Ενότητα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» (Ειδικό Πρόγραμμα «Συνεργασία»). Οι ημερίδες έλαβαν χώρα στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2007 στην Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, αντίστοιχα. Στόχος των εκδηλώσεων ήταν η ενημέρωση της Ελληνικής ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας για τις δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στα πλαίσια της τρέχουσας ανοικτής πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης. Η εκδήλωση της 12ης Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ενώ η αντίστοιχη της 13ης Φεβρουαρίου στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», με παράλληλη μετάδοση του προγράμματος ομιλιών μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης στο αμφιθέατρο «Αίολος» του ΕΚΕΤΑ στην Θεσσαλονίκη.

Κατά την διάρκεια των ημερίδων παρουσιάστηκε μία εισαγωγή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤΑ της ΕΕ (Κανόνες συμμετοχής, μέσα υλοποίησης και πλαίσιο χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων) από τον προσκεκλημένο ομιλητή Δρ Γ. Αμανατίδη, (Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Γενική Διεύθυνση Έρευνας, Ε.Ε.). Ο Δρ. Αμανατίδης παρουσίασε επίσης τις γενικές δράσεις της θεματικής ενότητας 6 του 7ου Προγράμματος Πλαισίου, «Περιβάλλον και Κλιματική αλλαγή», ενώ ο δεύτερος προσκεκλημένος ομιλητής, Δρ Χ. Καμπεζίδης (Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών - Εθνικός εκπρόσωπος της Θεματικής Ενότητας), ανέλυσε λεπτομερώς τις δράσεις, υποδράσεις, περιοχές και τα θέματα προς έρευνα της 1ης Προκήρυξης στην Θεματική Ενότητα. Τέλος ο Δρ. Ν. Κακιζής (Ινστιτούτο Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος») παρουσίασε σύντομα τον ρόλο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ως Εθνικού Σημείου Επαφής για την Θεματική Ενότητα. Οι ημερίδες συντονίστηκαν από τον Δρ. Θ. Στεριώτη (Ερευνητής Β', Ινστιτούτο Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»).

Τις ημερίδες παρακολούθησαν συνολικά άνω των 320 ενδιαφερομένων (87 στην Θεσσαλονίκη και 227 στην Αθήνα) εκπροσωπώντας 132 τμήματα και ερευνητικές ομάδες από 42 δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες :
Δρ. Θ. Στεριώτης,
Τηλ. 210 6503614
Δρ. Ν. Κακιζής,
Τηλ. 210 6503977
Ινστιτούτο Φυσικοχημείας


Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Νέων Υλικών και Μικροηλεκτρονικής.Οι δραστηριότητες αυτές υλοποιούνται στα ακόλουθα οκτώ Ινστιτούτα: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, καθώς και τη Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών.
 
Για περισσότερες πληροφορίες:

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ζωή Φλωράτου, τηλ. 210- 650 3002
florzo1@central.demokritos.gr
 
Ημερομηνία Καταχώρησης: 14/2/2007
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
153 10 - Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Θ 60228 Τηλεφωνικό Κέντρο 210 - 650 3000
Σχεδιασμός-Υλοποίηση Net Media Lab Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Αθήνα 2004