Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018
Αρχική Σελίδα-Δελτία Τύπου-Συμμετοχή του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» Στην « Εβδομάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας 2007»
English Version
 
"Συμμετοχή του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» Στην « Εβδομάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας 2007»"
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2007
 
Συμμετοχή του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Στην « Εβδομάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας 2007», ΓΓΕΤ
Ζάππειο Μέγαρο
29/6 - 5/7/2007

 
Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» έχει προσδιορίσει σαν μία από τις βασικές κατευθύνσεις της ερευνητικής του δραστηριότητας τον τομέα των επιστημών Υγείας, δράση και πεδίο που εφαρμόζεται σε πολλά από τα Ινστιτούτα και εργαστήρια του Κέντρου.

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» πιστεύοντας πως τα ερευνητικά πεδία που αφορούν την αιχμή της έρευνας σε αυτόν τον τομέα παρόλο που ενδιαφέρουν και επηρεάζουν τη ζωή όλων των πολιτών, δεν είναι απολύτως κατανοητά από αυτούς καθώς οι επιστημονικές εξελίξεις είναι ραγδαίες.

Με στόχο την ενημέρωση του κοινού το Κέντρο θα παρουσιάσει στην «Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας 2007» (29/6/07 - 6/7/07, Ζάππειο Μέγαρο) τις δραστηριότητές του - έρευνα και υπηρεσίες - που σχετίζονται με τις βιο-διαγνωστικές μεθόδους με βάση το γενετικό υλικό DNA και τις αρχές λειτουργίας τους, υπό τον γενικό τίτλο:
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ METALAXεις».
 
Για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με σημαντικές ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Νέων Υλικών και Μικροηλεκτρονικής.Οι δραστηριότητες αυτές υλοποιούνται στα ακόλουθα οκτώ Ινστιτούτα: Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικοχημείας, Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, καθώς και τη Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών.
 
Για περισσότερες πληροφορίες:

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ζωή Φλωράτου, τηλ. 210- 650 3002
florzo1@central.demokritos.gr
 
Ημερομηνία Καταχώρησης: 26/6/2007
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
153 10 - Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Θ 60228 Τηλεφωνικό Κέντρο 210 - 650 3000
Σχεδιασμός-Υλοποίηση Net Media Lab Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Αθήνα 2004