Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018
Αρχική Σελίδα-Διακηρύξεις Διαγωνισμών - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ - ΣΚΟΥΠΑ»
English Version
 
Διακηρύξεις Διαγωνισμών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ - ΣΚΟΥΠΑ»
  Αναλυτική Προκήρυξη:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 65 030 46 - ΦΑΞ : 210 65 32 122
 
 
Αγ.Παρασκευή: 12/03/2010
Αρ. Πρωτ: 015/7/146/2010.6
 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ενημερώνει ότι ο Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χειρισμού - λειτουργίας ενός (1) καινούργιου χωματουργικού μηχανήματος, μικρού ελαστικοφόρου με σάρωθρο - σκούπα», προϋπολογισμού ευρώ 44.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.ΠΑ. 19%, τίθεται σε προσωρινή αναβολή.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Σ. ΜΑΡΤΑΚΗ

 

- Ημερομηνία Καταχώρησης: 12/3/2010
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
153 10 - Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Θ 60228 Τηλεφωνικό Κέντρο 210 - 650 3000
Σχεδιασμός-Υλοποίηση Net Media Lab Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Αθήνα 2004