Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018
Αρχική Σελίδα-Διοίκηση
English Version

Διοίκηση
Το Κέντρο διοικείται από εντεκαμελές Δ.Σ. το οποίο απαρτίζεται από το Διευθυντή του Κέντρου, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου, τους Διευθυντές των οκτώ Ινστιτούτων και δύο αιρετούς εκπροσώπους (Διοικητικών υπαλλήλων και Ερευνητών) των εργαζομένων, σα μέλη.
Η Διοίκηση του Κέντρου υποστηρίζεται από δύο διευθύνσεις, τη Διεύθυνση Διοικητικού (Δ. Δ.) και τη Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών (Δ.Τ.Ε.), καθώς και τη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού (Γ.Ε.Λ.) για τις εξωτερικές χρηματοδοτήσεις.
Το ΕΚΕΦΕ «Δ» βρίσκεται στην Αγ. Παρασκευή Αττικής, σε μία έκταση 600.000 τ.μ. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου καλύπτουν μια έκταση 35.000 τ.μ.
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
153 10 - Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Θ 60228 Τηλεφωνικό Κέντρο 210 - 650 3000