Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018
Αρχική Σελίδα-Εκπαίδευση
English Version

Εκπαίδευση
Στα 43 χρόνια λειτουργίας του, το ΕΚΕΦΕ «Δ», στον τομέα της εκπαίδευσης, έχει να επιδείξει πάνω από 1250 εκπονήσεις διδακτορικών διατριβών, 56 ειδικεύσεις φυσικών νοσοκομείου, 500 μετεκπαιδεύσεις καθηγητών μέσης εκπαίδευσης, 230 καταρτίσεις σε τεχνολογίες αιχμής αποφοίτων ΤΕΙ και τεχνικών σχολών, 120 ειδικεύσεις επιστημόνων σε τεχνικές ραδιοϊσοτόπων, 2500 διαλέξεις σε μαθητές Λυκείου, ενώ, ετησίως, το Κέντρο δέχεται πάνω από 5000 επισκέπτες για ενημέρωση και ξενάγηση στο χώρο και τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του.
Κύρια αποστολή του Κέντρου παραμένει:
  • Η διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής, εφαρμοσμένης και αναπτυξιακής έρευνας με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης και τεχνολογίας.
  • Η μεταφορά της νέας γνώσης και τεχνολογίας σε τρίτους και η δημιουργία τεχνογνωσίας για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
  • Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας στους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς της χώρας.
  • Η εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων σε νέες τεχνολογίες και η εξοικείωσή τους με την παραγωγή νέας γνώσης.
  • Η ανάληψη συντονισμού ερευνητικών έργων εθνικής σημασίας
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό έργο του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
153 10 - Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Θ 60228 Τηλεφωνικό Κέντρο 210 - 650 3000