Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018
Αρχική Σελίδα-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2003-2008
English Version

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2003-2008
Το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΕΚΕΦΕ «Δ» για την περίοδο 2003-2008 αφορά θέματα:
 • θεσμικά (νέος οργανισμός, νέος εσωτερικό κανονισμός, τροπολογία του Ν1514/85, Ν2919/01)
 • επιχειρησιακού προγραμματισμού,
  • οικονομική διαχείριση
  • διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
  • διαχείριση ερευνητικών-αναπτυξιακών έργων
  • διαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων
  • διαχείριση εργαστηριακής υποδομής
  • διαχείριση κανονισμών ασφαλείας
  • μηχανοργάνωση επιχειρησιακού προγράμματος-υπηρεσιών
 • αναπτυξιακά έργα, ΤΠΑ, Γραφείο Διαμεσολάβησης, Εργαστήρια Παροχής υπηρεσιών- Πιστοποίηση, εταιρίες spin off,
 • επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις
 • εργασιακά θέματα, όπως: υγεία- ασφάλιση, επιμόρφωση-κατάρτιση, νέες θέσεις εργασίας, βελτίωση συνθηκών εργασίας, μισθολογικά θέματα, πολιτιστικές εκδηλώσεις
Συνοπτική Εικόνα του ΕΚΕΦΕ "Δ" μέσα από αριθμούς
 
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
153 10 - Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Θ 60228 Τηλεφωνικό Κέντρο 210 - 650 3000