Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018
Αρχική Σελίδα-Προκηρύξεις για Προσωπικό - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη πέντε (5) θέσεων εξωτερικών επιστημονικών συνεργάτων (ερευνητών) (Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών)
English Version
 
Προκηρύξεις για Προσωπικό
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη πέντε (5) θέσεων εξωτερικών επιστημονικών συνεργάτων (ερευνητών) (Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών)
   
   
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή : 18/03/2010
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/09.2010
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Η Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια υλοποίησης των εν εξελίξει Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων"OPENSCOUT" (ΕΕ 1566) & "E-VITA" (ΕΕ 1561), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη πέντε (5) θέσεων εξωτερικών επιστημονικών συνεργάτων (ερευνητών), οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους, όπως αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά, πρέπει να υποβληθούν, μέχρι 21-04-2010, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 153 10 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα. Ελένη Ζαμπάκα στο τηλέφωνο 210-6503065 ή στο e-mail: helen@dat.demokritos.gr


Προσοχή : Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

Περισσότερα στο αρχείο που ακολουθεί

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
 
 
- Ημερομηνία Καταχώρησης: 24/3/2010
Σχετικό Αρχείο: Jobs198.doc
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
153 10 - Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Θ 60228 Τηλεφωνικό Κέντρο 210 - 650 3000
Σχεδιασμός-Υλοποίηση Net Media Lab Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Αθήνα 2004