Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018
Αρχική Σελίδα-Προκηρύξεις για Προσωπικό - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών (Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής)
English Version
 
Προκηρύξεις για Προσωπικό
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών (Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής)
   
   
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή : 18/03/2010
Αρ. Πρωτ: 015/9/902/13.2010
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Lab-ob-Chip» (Ε.Ε. 1583), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με γνωστικά αντικείμενα τον «Σχεδιασμό μικρομηχανικών αισθητήρων πυριτίου τύπου χωρητικότητας» και την «Ανάπτυξη διαδικασιών κατασκευής μικρομηχανικών βιοαισθητήρων πυριτίου», όπως αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά, πρέπει να υποβληθούν, μέχρι 21-04-2010, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 153 10 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου, κ. Σταύρο Χατζανδρούλη, στο τηλέφωνο  210-6503224 και στο e-mail: stavros@imel.demokritos.gr


Προσοχή : Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

Περισσότερα στο αρχείο που ακολουθεί

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 
 
 
- Ημερομηνία Καταχώρησης: 24/3/2010
Σχετικό Αρχείο: Jobs200.doc
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
153 10 - Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Θ 60228 Τηλεφωνικό Κέντρο 210 - 650 3000
Σχεδιασμός-Υλοποίηση Net Media Lab Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Αθήνα 2004