Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018
Αρχική Σελίδα-Διακηρύξεις Διαγωνισμών
English Version
 
Διακηρύξεις Διαγωνισμών
31/3/2010
Πρόχειρος
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια μιας αντλίας θερμότητας αέρος - νερού»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag103.doc
12/3/2010
Προσωρινή Αναβολή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ - ΣΚΟΥΠΑ»  
  Αναλυτική Προκήρυξη:
5/3/2010
Ανοιχτός
Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, αντικατάσταση και τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων για το κτίριο Υγειοφυσικής του Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων του ΕΚΕΦΕ "Δ"»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag102.doc
4/3/2010
Διεθνής
Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) Συστήματος Ηλεκτρονικής Λιθογραφίας»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag101.doc
3/3/2010
Πρόχειρος
Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του ΕΚΕΦΕ "Δ"»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag100.doc
26/2/2010
Πρόχειρος
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χειρισμού - λειτουργίας ενός (1) καινούργιου χωματουργικού μηχανήματος, μικρού φορτωτή ελαστικοφόρου με σάρωθρο - σκούπα»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag99.doc
26/2/2010
Ανοιχτός
Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την «Αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων του ΕΚΕΦΕ "Δ"»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag98.doc
26/2/2010
Ανοιχτός
Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, αντικατάσταση και τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων για το κτίριο Επιταχυντού του Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ "Δ"»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag97.doc
18/2/2010
Πρόχειρος
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων για το Control Room και το Machine Room του Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ Δ»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag96.doc
22/1/2010
Πρόχειρος
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του ΕΚΕΦΕ "Δ"»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag95.doc
21/10/2009
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση αναβάθμισης λογισμικού και hardware τριών (3) Συστημάτων ανάλυσης εικόνας και στην προμήθεια τριών (3) τεμαχίων Capture - kit CoolCube από την εταιρεία «ΑΝΤΙΣΕΛ - Αφοί Α. Σελίδη Α.Ε.»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag94.doc
31/7/2009
Ανοιχτός
Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός Συστήματος Πυρηνικής Μικροδέσμης στον Επιταχυντή TANDEM» για το Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής του "ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag93.doc
29/7/2009
Διεθνής
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση WI - FI και υποδομών  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag92.doc
20/7/2009
Απευθείας Ανάθεση
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια 1400 κολώνων χρωματογραφίας από την εταιρεία "FLUID MANAGEMENT SYSTEMS INC"  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag91.pdf
16/7/2009
Απευθείας Ανάθεση
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια μιας (1) λεπτομερούς βάσης δεδομένων με πειραματικά δεδομένα για φυσικοχημικές ιδιότητες καθαρών συστατικών και μιγμάτων σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και πιέσεων και αξιολόγηση της ακρίβειάς τους από την εταιρεία "ARGOS CONSULTANS LTD"  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag90.doc
19/6/2009
Ανοιχτός
Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) λογισμικού μοριακής μοντελοποίησης» για το Ινστιτούτο Φυσικοχημείας  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag89.doc
28/5/2009
Ανοιχτός
Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Τμηματική τοποθέτηση χωρισμάτων αλουμινίου στο κτίριο Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (χώροι 12,13 & 15)»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag87.doc
18/5/2009
Απευθείας Ανάθεση
Απευθείας Ανάθεση για την προμήθειας για τη διακίνηση Ραδιενεργών προϊόντων στην εταιρεία «ΑCS A.E.»  
  Αναλυτική Προκήρυξη:
6/5/2009
Ανοιχτός
Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) λογισμικού μοριακής μοντελοποίησης» για το Ινστιτούτο Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag86.doc
4/5/2009
Ακυρος
Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) λογισμικού μοριακής μοντελοποίησης» για το Ινστιτούτο Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»  
  Αναλυτική Προκήρυξη:
28/4/2009
Πρόχειρος
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός φασματομέτρου υπέρυθρης φασματοσκοπίας με τη μέθοδο μετασχηματισμού FOURIER (FT-IR)»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag85.doc
22/4/2009
Ανοιχτός
Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) φασματομέτρου RAMAN με μικροσκόπιο και παρελκόμενα για το Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag83.doc
9/4/2009
Απευθείας Ανάθεση
Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ενός (1) αναλυτή οργανικού/στοιχειακού άνθρακα σε αερολύματα από την εταιρεία "SUNSET LABORATORY INC"  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag81.doc
9/4/2009
Πρόχειρος
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός πλήρως αυτόματου, υψηλής ακρίβειας, ογκομετρικού συστήματος για μετρήσεις καμπυλών προσρόφησης και εκρόφησης υπό κενό για την ανάλυση του πορώδους και της ειδικής επιφάνειας μίκρο- μέσο και μάκρο-πορωδών υλικών - ποροσίμετρο»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag82.doc
8/4/2009
Πρόχειρος
Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών μιας συσκευής μέτρησης ζήτα δυναμικού, μεγέθους σωματιδίων και μοριακού βάρους»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag80.doc
7/4/2009
Πρόχειρος
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός συστήματος ιοντικής χρωματογραφίας»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag79.doc
1/4/2009
Ανοιχτός
Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την «Τμηματική τοποθέτηση χωρισμάτων αλουμινίου στο κτίριο Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag78.doc
20/3/2009
Απευθείας Ανάθεση
Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ενός (1) θαλάμου φόρτωσης LL4-DR-U (Load Lock) από την εταιρεία "AJA INTERNATIONAL INC"  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag77.doc
13/3/2009
Απευθείας Ανάθεση
Απευθείας Ανάθεση για την αγορά προμήθειας για τη διακίνηση Ραδιενεργών προϊόντων στην εταιρεία "ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε." με διακριτικό τίτλο UNITED FREIGHT SERVICES S.A. - UFS  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag76.doc
10/3/2009
Πρόχειρος
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών μιας συσκευής μέτρησης ζήτα δυναμικού, μεγέθους σωματιδίων και μοριακού βάρους»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag75.doc
24/2/2009
Πρόχειρος
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός πλήρως αυτόματου, υψηλής ακρίβειας, ογκομετρικού συστήματος για μετρήσεις καμπυλών προσρόφησης και εκρόφησης υπό κενό για την ανάλυση του πορώδους και της ειδικής επιφάνειας μίκρο- μέσο και μάκρο-πορωδών υλικών - ποροσίμετρο»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag74.doc
28/1/2009
Απευθείας Ανάθεση
Απευθείας Ανάθεση για την αγορά μιας συσκευής φυγόκεντρου δαπέδου ψυχόμενης υψηλών ταχυτήτων Thermo-Sorvall EVOLUTION με γωνιακές κεφαλές 12 θέσεων και 6 θέσεων  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag73.doc
27/1/2009
Απευθείας Ανάθεση
Απευθείας Ανάθεση για την αγορά μιας συσκευής SOLARTRON Impedance / Gain-Phase Analyser  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag72.doc
9/1/2009
Ανοιχτός
Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) Συστήματος καθοδικής ιοντοβολής (Sputtering) υπερυψηλού κενού (UHV) του Ινστιτούτου Eπιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag71.doc
19/12/2008
Διεθνής
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για τον «Καθημερινό καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΚΕΦΕ "Δ"»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag70.doc
12/12/2008
Πρόχειρος
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων του ΕΚΕΦΕ "Δ" για το έτος 2009»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag69.doc
12/12/2008
Ανοιχτός
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την «Προμήθεια επιστημονικών ξενόγλωσσων περιοδικών σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή για τα έτη 2009 - 2011»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag68.doc
3/12/2008
Διεθνής
Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «προμήθεια δύο (2) ειδικών, κλειστών φορτηγών αυτοκινήτων, με δυνατότητα διαμόρφωσής τους για την μεταφορά βραχύβιων ραδιενεργών υλικών και ραδιοφαρμάκων» του Κέντρου Διακίνησης Ραδιοϊσοτόπων του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag67.doc
21/11/2008
Διεθνής
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ετήσιες ανάγκες του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag66.doc
13/11/2008
Πρόχειρος
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Ανακαίνιση Εξωτερικών Επικαλύψεων και Κουφωμάτων του Γραφείου Κινήσεως Υπηρεσιακών Οχημάτων του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag65.doc
9/10/2008
Ανοιχτός
Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Αποθήκης Δεδομένων (Data warehouse) για το Δίκτυο Αριστείας του Ινστιτούτου Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag64.doc
30/9/2008
Πρόχειρος
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε καλή λειτουργία συστοιχίας συσσωρευτών 110V/100Ah»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag63.doc
26/9/2008
Πρόχειρος
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χειριστή ενός (1) καινούργιου χωματουργικού μηχανήματος, μικρού φορτωτή ελαστικοφόρου»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag62.doc
24/9/2008
Ανοιχτός
Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο (2) ειδικών, κλειστών φορτηγών αυτοκινήτων, με δυνατότητα διαμόρφωσής τους για την μεταφορά βραχύβιων ραδιενεργών υλικών και ραδιοφαρμάκων» του Κέντρου Διακίνησης Ραδιοϊσοτόπων του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag61.doc
30/7/2008
Διεθνής
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) Συστήματος Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης με Πηγή Πεδίου (FEG SEM) για το εργαστήριο «Μεμβράνες και μικροπορώδη υλικά για περιβαλλοντικούς διαχωρισμούς» του Ινστιτούτου Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag59.doc
28/7/2008
Ανοιχτός
Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) Συστήματος καθοδικής ιοντοβολής (Sputtering) υπερυψηλού κενού (UHV) του Ινστιτούτου Eπιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag60.doc
28/7/2008
Ανοιχτός
Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια δύο (2) ειδικών, κλειστών φορτηγών αυτοκινήτων, με δυνατότητα διαμόρφωσής τους για την μεταφορά βραχύβιων ραδιενεργών υλικών και ραδιοφαρμάκων» του Κέντρου Διακίνησης Ραδιοϊσοτόπων του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag58.doc
22/7/2008
Πρόχειρος
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «ανάδειξη εκτελωνιστή, ο οποίος θα αναλάβει με σύμβαση τις εκτελωνιστικές εργασίες και τις διαδικασίες παραλαβής εμπορευμάτων, καθώς και τη μεταφορά στο ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" των πάσης φύσεως υλικών, οργάνων κ.λ.π. αντικειμένων, προέλευσης εξωτερικού, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag57.doc
17/6/2008
Πρόχειρος
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την διεξαγωγή έρευνας αγοράς και εκπόνησης σχεδίου Marketing για τέσσερα εργαστήρια του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag56.doc
11/6/2008
Ανοιχτός
Προμήθεια Αποθήκης Δεδομένων (Data warehouse) για το Δίκτυο Αριστείας του Ινστιτούτου Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag55.doc
23/5/2008
Πρόχειρος
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την διεξαγωγή έρευνας αγοράς και εκπόνησης σχεδίου Marketing για τα εργαστήρια του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag54.doc
30/4/2008
Πρόχειρος
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Επιλογή Μελετητή - Τεχνικού Συμβούλου για την εκπόνηση συνόλου σχετικών μελετών» του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag53.zip
23/4/2008
Διεθνής
Provision of scientific - engineering advice on the replacement of the Research Nuclear Reactor's primary cooling system of NCSR 'Demokritos'  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag52.zip
21/4/2008
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση αντικατάστασης τερματικού εργασίας υπάρχοντος φασματόμετρου AC 250 F Bruker  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag51.doc
21/4/2008
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση Αγοράς ενός συστήματος ανιχνευτή συντονισμού NMR από την εταιρεία «Αναλυτικές Συσκευές ΑΕ»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag50.doc
10/4/2008
Ανακοίνωση
Ανακοίνωση Αγοράς ενός Hλεκτροχημικού Aναλυτή AUTOLAB 302N από την εταιρεία «EasyCon Hellas-Διονυσοπούλου Γεωρ. Ευγενία»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag49.doc
9/4/2008
Ανοιχτός
Απευθείας Ανάθεση για «Προμήθεια, Εγκατάσταση, Θέση σε Καλή Λειτουργία και Εκπαίδευση Χρηστών ενός (1) Αναλυτή Αερολύματος Οργανικού / Στοιχειακού Aνθρακα Ημισυνεχούς Λειτουργίας (Semi - Continuous OCEC Carbon Aerosol Analyzer)» από τον Οίκο «Sunset Laboratory Inc» / Η.Π.Α.  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag48.doc
3/4/2008
Πρόχειρος
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε καλή λειτουργία Διάταξης Διαλυτοποιήσεως Φαρμακευτικών Συστημάτων Ελεγχόμενης Αποδέσμευσης (ON LINE και ΟFF LINE λειτουργία)»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag47.doc
2/4/2008
Διεθνής
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) θαλάμου υπερυψηλού κενού με εξοπλισμό για μετρήσεις Φασματοσκοπίας Φωτοηλεκτρονίων ακτινών - Χ (XPS) προσαρμόσιμο και συμβατό με το υπάρχον σύστημα επιταξίας με μοριακές δέσμες MBE (DCA 600) του Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag46.zip
21/12/2007
Ανοιχτός
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) Αναλυτή Εικόνας, κατάλληλο για την ανίχνευση χημειοφωταύγειας , φθορισμού, χημειοφθορισμού, ορατού φωτός, υπεριώδους και ραδιενεργών ισοτόπων από πηκτώματα και μεμβράνες , αποτελούμενο από α) Υψηλής ευαισθησίας CCD κάμερα , β) Σκοτεινό θάλαμο πλήρως αυτοματοποιημένο και γ) Σαρωτή (Scanner)  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag45.doc
12/11/2007
Ανοιχτός
Εκμίσθωση τεσσάρων (4) λεωφορείων πούλμαν για την μετακίνηση προσωπικού του ΕΚΕΦΕ «Δ»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag44.doc
24/9/2007
Ανοιχτός
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) Συστήματος θερμικής ανόπτησης (RAPID THERMAL PROCESSOR) του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag43.doc
27/7/2007
Ανοιχτός
Μελέτη, ανάπτυξη, προμήθεια (κατάλληλου λογισμικού και εξοπλισμού), εγκατάσταση, προσαρμογή, υποστήριξη, εκπαίδευση και συντήρηση συστήματος φωνητικής πύλης για την πληροφόρηση και την εξυπηρέτηση του πολίτη  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag42.doc
27/7/2007
Ανοιχτός
Εκμίσθωση τεσσάρων (4) λεωφορείων πούλμαν για την μετακίνηση προσωπικού του ΕΚΕΦΕ «Δ»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag41.doc
25/6/2007
Ανοιχτός
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών εργαστηριακού εξοπλισμού για τα εργαστήρια Ραδιοϊσοτόπων - Ραδιοφαρμάκων και Ανοσοδιαγνωστικών Προϊόντων, του Ινστιτούτου ΡΡΠ, του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", προϋπολογισθείσας δαπάνης 63.530,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 19%)  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag40.doc
1/6/2007
Ανοιχτός
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) Συστήματος Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης με Πηγή Πεδίου (FEG SEM) του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", προϋπολογισθείσας δαπάνης 280.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 19%).  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag39.doc
11/4/2007
Ανοιχτός
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «Δ») επαναπροκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για «τον καθημερινό καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΚΕΦΕ «Δ»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag38.doc
26/3/2007
Ανοιχτός
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών Συστοιχίας Υπολογιστικών και Αποθηκευτικών Συστημάτων με τα παρελκόμενα αυτών", προϋπολογισθείσας δαπάνης 81.145,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 19%)  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag37.doc
16/3/2007
Ανοιχτός
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) Συστήματος μελέτης κινητικής αντιδράσεων με αισθητήρα παλλόμενης κυψελίδας  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag36.doc
16/3/2007
Ανοιχτός
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών μιας (1) Ογκομετρικής Συσκευής προσρόφησης αερίων υψηλών πιέσεων  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag35.doc
2/2/2007
Ανοιχτός
Προμήθεια υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag34.doc
2/2/2007
Ανοιχτός
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) συστήματος υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) - διαδοχικής φασματομετριας μάζας (MS/MS) τεχνολογίας τριπλού τετραπολου (triple stage quadrupole analyzer) του Εργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" προϋπολογισθείσας δαπάνης 345.000 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 19%).  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag33.doc
26/1/2007
Ανοιχτός
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός σε Ευρώ με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη προσφορά για την "Προμήθεια ενός (1) Αυτοματοποιημένου Αναλυτή Ρόφησης Υδρογόνου PCT Instrument", προϋπολογισθείσας δαπάνης 76.300,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 19%).  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag32.doc
22/1/2007
Διαβούλευση (ανενεργή)
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών συστήματος υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) - διαδοχικής φασματομετριας μάζας (MS/MS) τεχνολογίας τριπλού τετραπολου (triple stage quadrupole analyzer) του Εργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag31.doc
8/1/2007
Ανοιχτός
Διευκρινήσεις σχετικά με την με αριθμό 015/7/2006/21 από 5/12/2006 Αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού με θέμα την : "Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών Συστοιχίας Υπολογιστικών και Αποθηκευτικών Συστημάτων με τα παρελκόμενα αυτών".  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag30_1.doc
4/1/2007
Ανοιχτός
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών μιας (1) Ογκομετρικής Συσκευής Προσρόφησης Αερίων Υψηλών Πιέσεων", προϋπολογισθείσας δαπάνης 80.120,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 19%).  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag29.doc
4/1/2007
Ακυρώθηκε
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) Αυτοματοποιημένου Αναλυτή Ρόφησης Υδρογόνου PCT Instrument", προϋπολογισθείσας δαπάνης 76.300,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 19%).  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag28.doc
4/1/2007
Ανοιχτός
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών μιας (1) Συσκευής χαρακτηρισμού πορωδών υλικών με εκτόπιση ρευστού (Perporometry)", προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.120,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 19%).  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag30.doc
18/12/2006
Ανοιχτός
Προμήθεια εξαρτημάτων για μικροκυματικές μετρήσεις στον ελεύθερο χώρο συμβατά με υπάρχουσα συσκευή ANRITSU (NETWORK Analyzer) mod. 37269B", προϋπολογισθείσας δαπάνης 47.255,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 19%).  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag27.doc
18/12/2006
Ανοιχτός
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών Συστοιχίας Υπολογιστικών και Αποθηκευτικών Συστημάτων με τα παρελκόμενα αυτών", προϋπολογισθείσας δαπάνης 81.145,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 19%).  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag26.doc
18/12/2006
Ανοιχτός
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) Συστήματος μελέτης κινητικής αντιδράσεων με αισθητήρα παλλόμενης κυψελίδας", προϋπολογισθείσας δαπάνης 80.120,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 19%).  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag25.doc
8/12/2006
Ανοιχτός
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) Συστήματος Μικροσκοπίας Ακίδος (Scanning Probe Microscope)", προϋπολογισθείσας δαπάνης 83.050,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 19%)  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag24.doc
15/11/2006
Ανοιχτός
Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για «τον καθημερινό καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΚΕΦΕ «Δ»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag23.doc
1/11/2006
Ανοιχτός
Διευκρινήσεις του διαγωνισμού με Αρ. Διακήρυξης : 015/7/2006/14 "Ανάδειξη Αναδόχου για την ασφαλή ομαδική μεταφορά ραδιενεργών ουσιών (προϊόντων) από το Αεροδρόμιο Αθηνών, καθώς και από τις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag21_1.doc
26/10/2006
Ανοιχτός
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών Αυτοματοποιημένου Αναλυτή Ρόφησης Υδρογόνου PCT Instrument  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag22.doc
13/10/2006
Ανοιχτός
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός διαφορικού θερμιδόμετρου, αυτόκλειστου τύπου, υψηλών πιέσεων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 80.100,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 19%)  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag17.doc
13/10/2006
Ανοιχτός
Ανάδειξη Αναδόχου για την ασφαλή ομαδική μεταφορά ραδιενεργών ουσιών (προϊόντων) από το Αεροδρόμιο Αθηνών, καθώς και από τις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag21.doc
13/10/2006
Ανοιχτός
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών Σταθμικού συστήματος υψηλών πιέσεων και θερμοκρασιών με μαγνητική σύζευξη, προϋπολογισθείσας δαπάνης 61.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 19%)  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag20.doc
13/10/2006
Ανοιχτός
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών Συστήματος στατικής σκέδασης φωτός για μέτρηση μοριακών βαρών αποτελούμενο από συσκευή σκέδασης φωτός σε πολλές γωνίες και διαφορικό διαθλασίμετρο, προϋπολογισθείσας δαπάνης 56.300,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 19%)  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag19.doc
13/10/2006
Ανοιχτός
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών Συσκευής διαπερατότητας Οξυγόνου και σχετικής διαπερατότητας αερίων και ατμών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 19%)  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag18.doc
26/9/2006
σε Διαβούλευση (ανενεργή)
Μεταφορά ραδιενεργών ουσιών (προϊόντων) από το Αεροδρόμιο Αθηνών, καθώς και από τις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" προς όλες τις Πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας, υπό την Εποπτεία του Κ.Δ.Ρ.Ι. του (ΕΚΕΦΕ) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag16.doc
14/9/2006
Ανοιχτός
Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού για το εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών, του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας - Ακτινοπροστασίας, του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag15.doc
8/9/2006
Ανοιχτός
Προμήθεια , εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών Συστήματος Μικροσκοπίου Σάρωσης Ακίδας AFM  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag14.doc
21/7/2006
Ανοιχτός
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών διάταξης ανακλαστικότητας ακτίνων Χ, μετρήσεων εσωτερικών τάσεων και περίθλασης σε μικρές γωνίες πρόσπτωσης από θερμοκρασίες υγρού αζώτου μέχρι 1500 βαθμούς Κελσίου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 191.000 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 19%)  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag13.doc
21/7/2006
σε Διαβούλευση (ανενεργή)
Εργαστηριακός Εξοπλισμός για το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας - Ακτινοπροστασίας του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag12.doc
17/5/2006
Ανοιχτός
Ανάδειξη εκτελωνιστή, ο οποίος θα αναλάβει με σύμβαση τις εκτελωνιστικές εργασίες και διαδικασίες παραλαβής εμπορευμάτων, καθώς και τη μεταφορά στο ΕΚΕΦΕ «Δ» των πάσης φύσεως υλικών, οργάνων κ.λ.π. αντικειμένων προέλευσης εξωτερικού, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag11.doc
17/5/2006
Ανοιχτός
Προμήθεια και εγκατάσταση Εργαστηριακού Εξοπλισμού για το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Αναλύσεων του Ινστιτούτου Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag10.doc
19/4/2006
σε Διαβούλευση (ανενεργή)
Εργαστηριακός Εξοπλισμός για το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Αναλύσεων του Ινστιτούτου Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag9_1.doc
19/4/2006
Ανοιχτός
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αναλυτικού συστήματος μέτρησης σταθερών ισοτόπων  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag8.doc
7/4/2006
Ανοιχτός
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών φασματομέτρου micro-RAMAN με φράγμα διασποράς, ικανό για λήψη φάσματος RAMAN από όλα τα είδη δείγματος  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag7.doc
3/4/2006
σε Διαβούλευση (ανενεργή)
Αναλυτικό σύστημα μέτρησης σταθερών ισοτόπων  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag6_1.doc
13/3/2006
Ανοιχτός
Προμήθεια και εγκατάσταση Εργαστηριακού Εξοπλισμού για το Εργαστήριο Ραδιοϊσοτόπων - Ραδιοφαρμάκων, του Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων - Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag5.doc
12/2/2006
Ανοιχτός
Προμήθεια και εγκατάσταση Εργαστηριακού Εξοπλισμού για το Εργαστήριο Ανοσοδιαγνωστικών Προϊόντων, του Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων - Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag4.doc
27/12/2005
Έκλεισε
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών συστήματος μέτρησης μαγνητικών και φυσικών ιδιοτήτων, ανοικτής αρχιτεκτονικής, που θα λειτουργεί σε θερμοκρασίες 2- 450 Κ και μαγνητικά πεδία στο διάστημα ±9 Tesla  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag1.doc
7/12/2005
Έκλεισε
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών περιθλασίμετρου ακτίνων - Χ για τη μελέτη πολυκρυσταλλικών και μονοκρυσταλλικών δειγμάτων σε περιβάλλον μεταβλητής θερμοκρασίας (από θερμοκρασία υγρού αζώτου έως θερμοκρασία περιβάλλοντος)  
  Αναλυτική Προκήρυξη: diag2.doc
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
153 10 - Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Θ 60228 Τηλεφωνικό Κέντρο 210 - 650 3000
Σχεδιασμός-Υλοποίηση Net Media Lab Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Αθήνα 2004