Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018
Αρχική Σελίδα-Προκηρύξεις για Προσωπικό
English Version
 
Προκηρύξεις για Προσωπικό
24/3/2010 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών (Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής)
   Σχετικό Αρχείο: Jobs200.doc
   Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
24/3/2010 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη με πτυχίο χημικού (Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων)
   Σχετικό Αρχείο: Jobs199.doc
   Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
24/3/2010 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη πέντε (5) θέσεων εξωτερικών επιστημονικών συνεργάτων (ερευνητών) (Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών)
   Σχετικό Αρχείο: Jobs198.doc
   Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
24/3/2010 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών, επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης ή μηχανικών (Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)
   Σχετικό Αρχείο: Jobs197.doc
   Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
24/3/2010 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας)
   Σχετικό Αρχείο: Jobs196.doc
   Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
24/3/2010 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής)
   Σχετικό Αρχείο: Jobs195.doc
   Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
24/3/2010 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών)
   Σχετικό Αρχείο: Jobs194.doc
   Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
24/3/2010 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών)
   Σχετικό Αρχείο: Jobs193.doc
   Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
24/3/2010 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού μεταπτυχιακού συνεργάτη (Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών)
   Σχετικό Αρχείο: Jobs192.doc
   Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
3/8/2009 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΕΦΕ «Δ» και του National Institute of Health (NIH), HΠΑ
   Σχετικό Αρχείο: letter_of_intent.doc
   Αίτηση:
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
153 10 - Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Θ 60228 Τηλεφωνικό Κέντρο 210 - 650 3000
Σχεδιασμός-Υλοποίηση Net Media Lab Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Αθήνα 2004