Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018
Αρχική Σελίδα-Προκηρύξεις Ερευνητικών Προγραμμάτων
English Version
Υπουργείο Ανάπτυξης ΓΓΕΤ European Union Ανταγωνιστικότητα Προγράμματα 'Ερευνας και Τεχνολογίας Κοινωνία της Πληροφορίας ΕΠΕΑΕΚ Athens2004
 
Προκηρύξεις Ερευνητικών Προγραμμάτων
B-Geel: stability testing for BSE homogenates
Καταληκτική Ημερομηνία: 8/5/2007
Σχετική Διεύθυνση: http://ted.publications.eu.int/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=en&DOCID=18
ΠΡΟΓΡΑMΜΑ: FP6 - SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME
Καταληκτική Ημερομηνία: 31/12/2006
Σχετική Διεύθυνση: http://www.cordis.lu/experts/fp6_candidature.htm
Corrigendum to IST continuous submission call
Καταληκτική Ημερομηνία: 20/9/2005
Σχετική Διεύθυνση: http://www.cordis.lu/ist
FP6-2004-NEST-Path: New and Emerging Science and Technology - Pathfinder
Καταληκτική Ημερομηνία: 13/4/2005
Σχετική Διεύθυνση: http://fp6.cordis.lu/nest/call_details.cfm?CALL_ID=179
FP6 - INTEGRATING AND STRENGTHENING THE ERA - NEST
Καταληκτική Ημερομηνία: 13/4/2005
Σχετική Διεύθυνση: http://fp6.cordis.lu/nest/call_details.cfm?CALL_ID=178
FP6 - INTEGRATING AND STRENGTHENING THE ERA
Καταληκτική Ημερομηνία: 13/4/2005
Σχετική Διεύθυνση: http://fp6.cordis.lu/citizens/call_details.cfm?CALL_ID=177
6Ο Π.Π. - Προτεραιότητα 7 - Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης
Καταληκτική Ημερομηνία: 13/4/2005
Σχετική Διεύθυνση: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/el/oj/2004/c_304/c_30420041208el00110017.pdf
FP6 - STRUCTURING THE EUROPEAN RESEARCH AREA Research Infrastructures
Καταληκτική Ημερομηνία: 3/3/2005
Σχετική Διεύθυνση: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=169
IST impact assessment - call for tenders
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/2/2005
Σχετική Διεύθυνση: http://fp6.cordis.lu/fp6/tender_details.cfm?CALL_ID=193
HOLBERG PRIZE
Καταληκτική Ημερομηνία: 15/2/2005
Σχετική Διεύθυνση: http://www.holberg.uib.no/HP_prisen/e_HP_utlysning.htm
FP6 - STRUCTURING THE EUROPEAN RESEARCH AREA - Research and Innovation
Καταληκτική Ημερομηνία: 27/1/2005
Σχετική Διεύθυνση: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=172
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
153 10 - Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Θ 60228 Τηλεφωνικό Κέντρο 210 - 650 3000
Σχεδιασμός-Υλοποίηση Net Media Lab Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Αθήνα 2004