Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018
Αρχική Σελίδα-Συνεισφορά Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ"
English Version

Συνεισφορά Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ"
Η συνεισφορά του ΕΚΕΦΕ «Δ» στην ελληνική κοινωνία εντοπίζεται σε τομείς όπως:
  • Η διεθνής αναγνώριση της Ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας (Scientific Output and Impact: Europe’s leading role in world science), όπου το ΕΚΕΦΕ «Δ» κατέχει πολύ υψηλή θέση σε αριθμό δημοσιεύσεων (1601) με αντίστοιχα citations (4509) και impact factor 0.90, που αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό στον τομέα της Φυσικής (περίοδος 1993-1999)
  • Η ανάπτυξη και η μεταφορά τεχνολογίας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα
  • Η υποστήριξη της πολιτισμικής κληρονομιάς
  • Η ίδρυση του πρώτου μεταδιδακτορικού προγράμματος στον ελληνικό χώρο, στη βάση διεθνών standards
  • Η τροφοδότηση των ελληνικών Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων με επιστήμονες-καθηγητές ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου
Σήμερα, βασιζόμενο και στις διεθνείς συνεργασίες που έχει αναπτύξει ισότιμα με μεγάλα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια των ανεπτυγμένων χωρών, το ΕΚΕΦΕ «Δ» βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία. Παράλληλα, προσφέρει υπηρεσίες και τεχνογνωσία στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, η αξιολόγηση του Κέντρου από διεθνείς επιτροπές που πραγματοποιήθηκε το 2001 υπό την αιγίδα της ΓΓΕΤ, ανέδειξε τα περισσότερα από τα Ινστιτούτα του ΕΚΕΦΕ «Δ», ως Κέντρα Αριστείας, με χρηματοδότηση ύψους 2,1 εκ. Euro από το πρόγραμμα «Αριστεία» της ΓΓΕΤ.
 
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
153 10 - Αγία Παρασκευή Αττικής Τ.Θ 60228 Τηλεφωνικό Κέντρο 210 - 650 3000